aktualizováno: 07.05.2018 15:02:48

JEDNOTKA HASIČŮ MĚSTA KUŘIM

Cvičební řád jednotek PO

VarujemeVas.cz

Cvičební řád jednotek PO...  zdroj informací Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

DRUŽSTVO 1+3                       

Metodický list č.1   Obecná činnost členů družstva 1+3                                      

Metodický list č.2     Nástup a organizace družstva

Metodický list č.3  Přívodní, dopravní a útočné vedení pro první proud

Metodický list č.4 cJednoduché vedení C od stroje

Metodický list č.5   Jednoduché vedení C od hydrantu

Metodický list č.6  Druhý proud na vybudované dopravní cedení B s rozdělovačem družstva 1+5

Metodický list č.7   Třetí proud na vybudované dopravní vedení B s rozdělovačem družstva 1+5

Metodický list č.8   Jednoduché vedení s pěnou od CAS

Metodický list č.9   Jednoduché útočné vedení s pěnou na přiměšovač

Metodický list č.10   Bojové rozvinutí s dýchacími přístroji

Metodický list č.11  Útok s přenosným navijákem

Metodický list č.12   Útočný vysokotlaký proud

Metodický list č.13   Jednoduché vedení do poschodí,  útočný proud do poschodí

Metodický list č.14   Útočný proud nebo jednoduché vedení po automobilovém žebříku

Metodický list č.15   Jednoduché vedení do podzemí, útočný proud do podzemí

Metodický list č.16 Nasazení nucene ventilace  

 

DRUŽSTVO 1+5

Metoditký list č.1 Obecná činnost družstva 1+5

Metodický list č.2  Postavení družstva 1+5

Metodický list č.3  Nástup družstva

Metodický list č.4  Nástup družstva na a před stroj, doporučený zasedací pořádek družstva 1+5 v požárním automobilu

Metodický list č.5  Změna čísel v řadu a dvojřadu, hlášení čísel

Metodický list č.6  Přívodní, dopravní vedení s rozdělovačem a útočné proudy

Metodický list č.7 Jednoduché vedení s hadicemi C nebo B od stroje, jednoduché vedení od hydrantu

Metodický list č.8 Útočný proud B

Metodický list č.9 Prodloužení a zkracování útočných proudů, výměna hadic dopravního vedení a útočných proudů

Metodický list č.10 Dopravní vedení a dva útočné proudy s pěnou od CAS

Metodický list č.11  První proud s pěnou od přenosného přiměšovače

Metodický list č.12  První proud s použitím izolačních dýchacích přístrojů a protichemických ochranných  obleků

Metodický list č.13  Dopravní vedení s přenosným navijákem C nebo B

Metodický list č.14  První proud vytvořený pomocí přenosného navijáku

Metodický list č.15  Útočný vysokotlaký proud

Metodický list č.16  První útočný proud do poschodí

Metodický list č.17  Dopravní vedení s rozdělovačem do poschodí

Metodický list č.18  Výcvik se čtyřdílným nastavovacím žebříkem, výcvik s  vysouvacím dvoudílným žebříkem, výcvik s vysouvacím třídílným žebříkem

Metodický list č.19  Výstup na žebřík a vytvoření prvního proudu, útok s AVP

Metodický list č.20  Výcvik s ejektory

Metodický list č.21  Výcvik s přívěsy

Metodický list č.22 Výcvik se seskokovou matrací

 

 

 

 

OBECNÉ ZÁSADY

Metodický list č.1   Obecné zásady p ř i provád ě ní bojových rozvinutí , p ř enášení technických prost ř edk ů a metodika výcviku

Metodický list č.2 Povely a povelová technika pro bojová rozvinutí

Metodický list č.3 Signály pro dodávku vody, varovné signály

Metodický list č.4  Vysvě tlivky grafického zna č ení, Grafické zna č ky požární techniky a technickýchprost ř edk ů požární ochrany

Metodický list č.4a  Grafické značení pokračování

Metodický list č.4b  Grafické značení pokračování

Metodický list č.4c  Grafické značení pokračování

Metodický list č.4d Grafické značení pokračování

Metodický list č.5  Výcvik s hadicemi

 

 

 

 

Metodické listy č. 1 až 6 kapytoly VÝŠ:

1. Základy lanové techniky, uzly

2. Sebejištění, pracovní polohování

3. Sebezáchrana slaněním - nouzové způspby slanění

4. Slanění

5. Jištění dalších osob

6. Povely a signály při práci ve výšce a nad volnou hloubkou

 

 

TOPlist