aktualizováno: 07.05.2018 15:02:48

JEDNOTKA HASIČŮ MĚSTA KUŘIM

Kurzy a výcvik

VarujemeVas.cz

Kurzy a výcvik členů jednotky.

Za podpory EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU V ČR,  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka a Ústřední hasičské školy Jánské Koupele se vypracoval projekt MOST . V tomto projektu se jedná o profesní vzdělávání dobrovolných hasičů v ochraně obyvatelstva Jihomoravského kraje.

Jeden z kurzů tohoto projektů je ZDRAVOVĚDA - první pomoc v ochraně obyvatelstva.

Kurz má tří částí:

1.třetina kurzu - Hasič v roli zdravotníka
- Základy stavby a funkce lidského těla. Sled událostí při řešení náhlé poruchy zdraví.
- Psychologické minimum v poskytování PP a kontaktu s postiženým.
- Základní vyšetřovací metody. Poruchy vědomí, bezvědomí.
- Onemocnění oběhového systému. Cévní mozkové příhod.
- Diabetes mellitus, křečové stavy, epilepsie,intoxikace.
- Těhotenství a porod, nejčastější akutní stavy v dětském věku.
2.třetina kurzu - Dopravní nehody, pohromy a katastrofy
- Dopravní nehody organizace a zajištění zraněných do příjezdu IZS - Činnosti při dopravních nehodách, činnost IZS.
- Mimořádné události hromadná neštěstí a katastrofy.
- Krvácení, rány a jejich ošetření.
- Poranění hlavy, mozku,hrudníku,břicha,pohybového aparátu.
- Náhlé příhody břišní.
3.třetina kurzu - Poškození zdraví hasičů, popáleninové trauma
- Popáleniny, poleptání, přehřátí, intoxikace CO a zplodinami.
- Omrzliny a podchlazení. Úraz elektrickým proudem.
- Šokové stavy.
- Kardiopulmonální resuscitace.
- Tonutí, zasypání, zavalení, polohování a transport postiženého.
Po úspěšném absolvování všech tří části obdrží absolvent certifikát o absolvování kurzu První pomoci v ochraně obyvatelstva. Na jeho základě může provádět školení občanů v první pomoci.
TOPlist