aktualizováno: 07.05.2018 15:02:48

JEDNOTKA HASIČŮ MĚSTA KUŘIM

Zásahy 06

VarujemeVas.cz

 

                                                                                                                                     

ZÁSAHY ZA ROK 2006

30. 25.12 .- technická pomoc- Brno -Medlánky- CAS K25Tatra 815 - jednalo se o technickou pomoc a sice informovat starosty obce o krizové situaci, jednotka spolupracovala s MP Brno

29. 20.12 .- požár - ulice Pod Zárubou - CAS K25 Tatra 815, DA 12 Daewoo Avie - jednalo se o opětovné rozhoření v mezistropním prostoru, spolu s jednotkou Tišnov jsme provedli stržení desek se stropu a prostor schlazen vodou - spolupráce s jednotkou PS Tišnov

28. 20.12. - požár - požár rodinného domu - ulice Pod Zárubou - CAS K25 TATRA 815, DA12 Daewoo Avie - spolupráce s jednotkami HZS Jmk PS Přehrada , CPS Lidická , PS Tišnov, foto

27. 26.10. - požár - požár pole za továrnou TOS Kuiřm, cca 200x200m - CAS K25 TATRA 815, DA12 Daewoo Avie -spolupráce s jednotkami HZS Jmk PS Přehrada, PS Tišnov, JSDH Tišnov

26. 12.10. - technická pomoc - odstranění překážky z pozemní komunikace - CAS K25 TATRA 815 - jednalo se o osobní vůz mimo komunikaci, jednotka provedla odstranění překážek a následné vytažení na vozovku.

25. 13.9. - únik nebezpečné látky - taktické cvičení - CAS K25 TATRA 815 -  jednotka byla povolána k uniku nebezpečné kyseliny v areálu firmy TYCO AMP, spolupráce s HZS JMK CPS Lidická, PS Tičnov, PS Přehrada (více v aktuálně)

24. 14.8. - požár - požár strniště po žních za závodem Tos Kuřim - CAS K25 TATRA 815,  DA 12 Daewoo Avie- jednotka spolupracovala s HZS PS Tišnov "C"

23. 7.8. - technická pomoc - jednotka prováděla čerpání vody v areálu golfového hřiště Jinačovice a ulice Foglarova Kuřim - CAS K25 Tatra 815, DA12 Daewoo Avie - na obou místech nazaseny kalové čerpadla a dvě plovoucí čerpadla.

22. 3.8. - požár - požár bytu (balkónu) Brno-Řečkovice - CAS K25 Tatra 815 - jednotka byla vyslána k požáru bytu v Řečkovicích. Po příjezdu na místo byl již požár lokalozován jednotkou z CPS Lidická, naše jednotka byla poslána zpět na základnu. foto

21. 2.8. - technická pomoc - dopravní nehoda  nákladního automobilu, který sjez z vozovky a převrátil se na bok. Silnice mezi Mor. Kninice a Chudčice. - CAS K25 Tatra 815 - jednotka prováděla řízení dopravy, pomoc při likvidaci unikajících provozních nápní. Spolupráce s PS Tišnov, PČR, ZZS

20. 24.7. - technická pomoc - likvidace  olejové skvrny z nákladního vozu T148 cca 1,5X1,5metru na silnici mezi obcí Česká a Kuřim - CAS K25 Tatra 815 - jednotka provedla uklid vozovky po vyteklém motorovém oleji pomocí sorbentu a poté provedla očištění vozovky pomocí vysokotlaku. foto

19. 24.7.- požár - požár trávy u silnice mezi obcí Česká a Kuřim - CAS K25 Tatra 815 - nasazen 1"C"proud foto video

18. 28.6 - požár - požár bytu - Kuřim , ul. Brněnská - CAS K25 Tatra 815- spolupráce s HZS Jmk CPS Lidická, PS Přehrada, PS Tišnov ,PČR Kuřim a ZZS Jmk

17. 8.6. - požár- požár náplavového dřeva u obce Veverská Bítýška - CAS K25 Tatra 815 - jednotka nezasahovala, spolupráce s SDH Bítýška a HZS PS Tíšnov

16. 1.6. - technická pomoc - čerpání vody Kuřim - DA 12 Daewoo Avia

15. 20.5. - technická pomoc - práce s PVP 27 Kuřim - PVP 27 Tatra 148

14.   7.5. - požár - zahradní chatky 2x2m. - ul. Pod  Vinohrady  Kuřim - CAS K25 Tatra 815 , DA  12 Daewoo Avia - nasazen 1"C"  proud , spolupráce s HZS Jmk PS Tišnov  

13. 24.4. - požár - travnatého porostu u zastávky ČD obec Česká - CAS K25 Tatra 815 - zasahovaly jednotky HZS Jmk PS Tišnov , HZSp ČD - jednotka zasahovala 1 "C" proudem.

12. 22.4. - požár - obec Lipůvka- požár lesa u místní hájenky - CAS K25 Tatra 815 - zasahovaly jednotky HZS Jmk PS Blansko, SDH Lipůvka, SDH Černá Hora, naše jednotka prováděla dohašování vysokotlakem z CAS.

11. 18.4. - požár - obec Lipůvka - požár kůlny za rodinným domem- CAS K25 Tatra815, DA  12 Daewoo Avia - spolupráce s HZS Jmk PS Blansko a SDH Lipůvka, naše jednotka nezasahovala.

10. 8.4. - požár - Lelekovice - požár travnatého porostu - CAS K25 Tatra 815, DA 12 Daewoo Avia  foto spolupráce s SDH Lelekovice, jednotka zabránila rozšíření požáru na okolní porosty.

9. 3.4. - požár - požár trvavnatého porostu u obce Čebín - CAS K25 Tatra 815, DA 12 Daewoo Avia

8. 1.4. - technická pomoc - Veverská Bítýška - řeka Svratka ,monitoring,čerpání vody - DA 12 Daewoo Avia

7.  12.3. - technická pomoc - čistička odpadních vod Kuřim -zahoření transformátoru - CAS K25 Tatra 815

6.   5.3. - požár -lokomotivy - železniční trať mezi Kuřimí a Čebínem - CAS K25 Tatra 815

5. 21.2. - technická  pomoc - čerpání vody ul. Na Loučkách - DA12 Daewoo Avia

4. 14.2. - požár - požár vlečky nákladního automobilu na silnici mezi Kuřimí a Čebínem - CAS K25 Tatra 815

3. 31.1. - tecnická pomoc - Kuřim, ul. Školní- únik nebezpečných látek - CAS K25 Tatra 815,DA 12 Daewoo Avia

2.  19.1. - technická pomoc -Dolní Loučky - odstranění nebezpečných stavů - PVP 27  T148

1. 9.1. - požár domu v Ivanovicích - jednotka po svolání držela hotovost na základně (planý poplach)

TOPlist