aktualizováno: 07.05.2018 15:02:48

JEDNOTKA HASIČŮ MĚSTA KUŘIM

Zásahy 10

VarujemeVas.cz

                                           
 
 
                                                          Oheň 5 imageOheň 5

 Zásahy pro rok 2010
ZÁSAHY HZS JmK (firebrno) 

45. 21.12. - požár - Kuřim, Na Královkách 900 - CAS 25 Tatra 815 1+4, PVP 27 Tatra 148 1+1, DA 12 Daewoo Avie v záloze na základně,  jednotka byla povolána k požáru výškové budovy na ulici Na královkách. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu, bylo zjištěno, že se jedná o zahoření karmy. Požár uhasil soused před příjezdem naší jednotky. Jednotka nezasahovala. Byla provedena kontrola bytu a jednotky se vrátily zpět na základny. Spolupráce s HZS PS Tišnov, PS Přehrada, PS Lidická. Výjezd ze základny 19:20

44. 10.12. - technická pomoc - Chudčice - CAS 25 Tatra 815 1+4, DA 12 Daewoo Avie 1+3, jednotka byl povolána k uniklé neznámé látce do kanalizace v obci Chudčice. Po příjezdu na místo již zasahovala jednotka HZS PS Tišnov. Naše jednotka byla ponechána v záloze. Následně byla odeslána na základnu. Spolupráce s HZS PS Tišnov. Výjezd ze základny 16:14

43. 6.12. - požár - Lipůvka - CAS 25 Tatra 815 1+4, DA 12 Daewoo Avie 1+5, jednotka byla povolána k požáru domu v obci Lipůvka. Objekt se nacházel ve velmi špatně přístupném terénu, na kopci kam vedla zasněžená a zmrlá cesta. Naše jednotka se dostala přímo k objektu, kde již byla ustavena cisterna JSDH Lipůvka. Pomocí útočných proudů byla zahájena obrana z jedné strany domu, kde byl další dům,kterému hrozilo následné poškození. Po příjezdu dalších jednotek, bylo zahájeno hašení. Jelikož byl nedostatek vody, bylo zřízeno čerpací stanoviště v obci Lažany u požární nádrže. Čerpací stanoviště zřídila naše jednotka s DA. Hašení a nádsledné rozebírání konstrukcí probíhalo až do noci. Na míste zůstala domácí jednotka na dohlídání požářiště. Spolupráce s HZS PS Blansko, Tišnov, Brno-Lidická, JSDH Lipůvka, JSDH Vranov, JSDH Drásov, JSDH Černá Hora, JSDH Bořitov, JSDH Tišnov, JSDH Lelekovice. Výjezd ze základny 19:01

42. 2.12. - požár - Všechvice - CAS 25 Tatra 815 1+4, jednotka byla povolána k nahlášenému požáru skladu s pyrotechnikou ve Všechovicích. Po příjezdu již zasahovala jednotka HZS PS Tišnov, SDH Tišnov, SDH Drásov.Jednalo se o taktické cvičení. Výjezd ze základny 9:40

41. 5.11. - požár - trať Kuřim-Čebín - CAS 25 Tatra 815 1+3, DA 12 Daewoo Avie 1+5, jednotka vyjela k nahlášenému požáru na železničním náspu směr Kuřim-Čebín. Po příjezdu na místo již zasahovala jednotka Tišnov. Místo předáno jednotce SŽDC. Spolupráce: HZS PS Tišnov, HZSp SŽDC Brno.  Výjezd ze základny 17:29

40. 28.10. - požár - Kuřim, U rybníka - CAS 25 Tatra 815, DA 12 Daewoo Avie - jednotka vyjela k požáru osobního automobilu u garáží na ulici U rybníka v Kuřimi. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár vraku auta. Na hašení byl použit vysokotlak z CAS. S polupráce s HZS PS Tišnov, PČR Kuřim.  výjezd ze základny  20:42 foto

39. 3.10. - technická pomoc-monitoring - Kuřim - DA 12 Daewoo Avie 1+2, jednotka prováděla zajištění akce cyklistického závodu v Kuřimi. prováděla odčerpání vodní laguny z tratě závodu, zajišťovala elektrický proud pomocí elektrocentrál.

38. 16.9. - technická pomoc - Nedvědice - PVP 27 Tatra 148 1+2, jednotka byla povolána k výpomoci profesionální jednotce, při odstraňování stromů. Nebezpečně nahnuté stromy nad vozovkou u obce Nedvědice, byly odstraněny pomocí naší plošiny a pilařů z HZS. Dále bylo provedeno odstranění zaklíněných stromů do sebe pomocí vyprošťovacího vozu z PS Lidická. Spolupráce s HZS PS Tišnov, PS Lidická, PS Bystřice nad Pernštejnem Výjezd ze základny 12:38

37. 12.8. - technická pomoc - Moravské Knínice - DA 12 Daewoo Avia 1+2, jednotka vyjela na likvidaci obtížného hmyzu do obce Mor.Knínice. Jednalo se o nebezpečný roj sršňů. Roj zlikvidován pomocí vysavače. Výjezd ze základny 14:47

36. 5.8. - požár - Moravské Knínice - CAS 25 Tatra 815 1+3, DA 12 Daewoo Avia , jednotka byla povolána k požáru stohu u obce Mor.Knínice. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že stoh je komplet v plamenech. Bylo rozhodnuto, že stoh se nechá kontrolovaně vyhořet, jelikož hašení by bylo nesmyslné. Požárem bylo zničeno cca 10tun slámy. Profesionální jednotky se vrátily na základny a naše jednotka prováděla dohled u požářiště, aby se oheň nerozšířil na přilehlé pole. Vyšetřovatel vyčíslil předběžně škodu na 10tis.korun. Spolupráce s HZS PS Tišnov, PS Brno-Přehrada, PČR, ZPP. Výjezd ze základny 10:35FOTO 

35. 3.8. - technická pomoc - Kuřim, Podhoří - DA 12 Daewoo Avia 1+2, jednotka vyjela k likvidaci obtížného hmyzu. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o vosí hnízdo cca 3m nad zemí. Pomocí žebříků a vysavače bylo hnízdo zlikvidováno. Majitel si místo zásahu převzal a jednotka odjela na základnu. Výjezd ze základny 10:19

34. 28.7. - technická pomoc - silnice Kuřim-Čebín - CAS 25 Tatra 815 1+5, DA 12 Daewoo Avia 1+4, jednotka vyjela na požár sanitního vozu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno,že se jedná o zakouření motorového prostoru, díky poruše vstřikovacího čerpadla. Proto byl výjezd překlasifikován na technickou pomoc. Převážený pacient byl již mimo vozidlo v péči lékaře. Následně byl pacient přeložen do jiného sanitního vozu. Jednotka prováděla řízení dopravy a následně se vrátila zpět na základnu. Spolupráce s HZS PS Tišnov, ZZS, PČR. Výjezd ze základny 20:31

33. 27.7. - planý poplach - Rozdrojovice - CAS 25 Tatra 815 1+4, jednotka byla povolána k podezřelému kouři z lesa u obce Rozdrojovice. Mělo se jednat o požár lesního porostu. Po příjezdu na místo byl jednotkou PS Brno-Přehrada proveden průzku a bylo zjištěno, že se jedná o špatně nahlášené pálení. Jednotky se vrátily na základny. Spolupráce s HZS PS Brno-Přehrada. Výjezd ze základny 11:15

32. 22.7. - požár - Kuřim, cyklostezka Kuřim-Malhostovice - CAS 25 Tatra 815 1+5, jednotka byla vyslána k požáru lavičky odpočívadla na cyklostezce .Jednotka vizuálním průzkumem u prvního odpočívadla neviděla příznaky hoření a kvůli špatnému terénu pokračovala k dalšímu odpočívadlu po lesní cestě, která vede podél cyklostezky. Na cestě musela přeřezat zámek od lesácké závory. U druhého odpočívadla nalezeno pouze ohniště, které dohořívalo. Kvůli zabránění možného rozšíření na přilehlý lesní porost, provedla jednotka jeho uhašení. Po domluvě s KOPIS bylo zjištěno že se nejedná o správné místo zásahu. Proto se jednotka vrátila zpět k prvnímu odpočívadlu, kam mezitím dorazila hlídka PČR. Průzkumem bylo nalezeno doutnající místo mezi lavičkou a opěrným sloupem odpočívadla. Jednotka provedla uhašení pomocí VTP. Po likvidaci místo předáno PČR Kuřim a odjezd na základnu. Spolupráce s PČR Kuřim. Výjezd ze základny 5:32

31. 10.7. - technická pomoc (planý poplach) - Kuřim, Blanenská - CAS 25 Tatra815, PVP 27 Tatra148, jednotka byla vyslána na záchranu osoby z výšky. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach. Spolupráce s HZS PS Tišnov, PČR Kuřim. Výjezd ze základny 20:34

30. 8.7. - požár - Předkláštěří-Tišnov- CAS 25 Tatra 815 1+4, jednotka byla povolána k požáru porostu podél  železniční trati od Tišnova do Dolních Louček. Naše jednotka zasahovala v oblati Tišnov-Předklášteří. Spolupráce s HZS PS Tišnov, PS Lidická, HZSp SŽDC Brno, JSDH Tišnov, JSDH Drásov, JSDH Dolní Loučky. Výjezd ze základny 16:03

29.6.7. - technická pomoc - Kuřim, Na Loučkách - DA 12 Daewoo Avia 1+2, jednotka vyjela na žádost starosty k rozlomenému stromu na sídlišti Na Loučkách, který ohrožoval občany města. Strom byl za pomocí motorové pily rozřezán a uklizen. Výjezd ze základny 18:12

28. 29.6. - technická pomoc - Chudčice - CAS 25 Tatra 815 1+3, jednotka vyjela na žádost starosty obce Chudčice. Starosta požádal o odstranění stromu v obci. Použita motorová pila. Výjezd ze základny 16:04

27. 26.6. - technická pomoc - Kuřim, Dukelská - DA 12 Daewoo Avia 1+2,jednotka byla požádána starostou obce o likvidaci nebezpečného roje včel nad cyklostezkou v lokalitě Podlesí.Po ohlášení na KOPIS jednotka vyjela na místo události.Po příjezdu a provedeném průzkumu bylo zjištěno hnízdo včel na stromě nad cyklostezkou ve výšce cca 3 metry.Na likvidaci byly nasazeny insekticidy a vysavač Partner.Po zlikvidování hnízda se jednotka vrátila zpět na základnu. Výjezd ze základny 15:12

26. 26.6. - technická pomoc - Kuřim, Rozdělovací - DA 12 Daewoo Avia 1+3 , jednotka vyjela na likvidaci nebezpečného roje včel, který byl nebezpečný pro občany přilehlích domů. Použit vysavač. Výjezd ze základny 12:28

25. 14.6. - technická pomoc - Kuřim, Tišnovská ulice - DA 12 Daewoo Avie, jednotka vyjela k čerpání zatopeného sklepa v areálu bývalého JZD Kuřim. Po provedení průzkumu bylo použito na čerpání kalové čerpadlo, plovoucí čerpadlo a přenosná požární stříkačka. Výjezd ze základny 14:20

24. 12.6 - technická pomoc - Hradčany, Úvoz - DA 12 Daewoo Avie 1+4, jednotka byla povolána k čerpání vody v radčanech. po příjezdu a provedení průzkumu bylo zjištěno, že se jednalo o havarii vodovodu, který byl zajištěn pracovníky vodáren. Výjezd ze základny 23:40

20.-23. 12.6 - technická pomoc - Kuřim, Kuřim-Podlesí - DA 12 Daewoo Avie 1+4, jednotka byla povolána k čerpání vody na ulici Šmeralova. Po provedení průzkumu bylo zjištěno, že vody protekla celým domem a samovolně odtekla. jednotka nezasahovala. Dále vyjela posádka Avie na žádost starosty obce k odstranění reklamní tabule na náměstí Osvobození v Kuřimi. poté byla vyslána k čerpání vody v areálu firmy Prefa Brno na ulici Blanenská, zde byly použity kalová čerpadla. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu a zůstala v pohotovosti. Výjezd ze základny 20:45

19. 12.6. - technická pomoc - Drásov, Tišnov - CAS 25 Tatra 815 1+4, vlivem bouřky, byla jednotka vyslána k likvidaci popadaných stromů v okolí obce Drásov směr Tišnov a v okolí Tišnova. Na odstranění všech polomů byla použita motorová pila. Výjezd ze základny 20:40

18. 2.6. - technická pomoc - Chudčice - DA 12 Daewoo Avie 1+4, jednotka vyjela opět k čerpání lagun v obci Chudčice. použito plovoucí čerpadlo a přenosná  požární stříkačka. Výjezd ze základny 17:01

17. 2.6. - technická pomoc - Chudčice - DA 12 Daewoo Avie 1+3, jednotka vyjela na žádost starosty obce Chudčice, čerpat lagunu ,která ohrožovala domy v její blízkosti. Laguna vyčerpána pomocí plovoucího čerpadla a přenosné požární stříkačky. Dále se přesunula jednotka na další lagunu, která byla vyčerpána také pomocí přenosné stříkačky.  Výjezd ze základny 11:05

16. 28.5. - planý poplach - Kuřim, Blanenská - areál firmy Walter - CAS 25 Tatra 815 1+4, DA 12 Daewoo Avie 1+3, jednotka vyjela k požáru ve firmě Walter, ohlášený přes systém EPS. Po příjezdu na místo a provedení průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o závadu na EPS a žádný požár nebyl potvrzen. Spolupráce s HZS PS Tišnov. Výjezd ze základny 10:25

15. 23.5. - technická pomoc - Kuřim, Na Loučkách 1202 - PVP 27 Tatra 148 1+1, jednotka vyjela na žádost HZS PS Tišnov, která prováděla otevření uzamčeného bytu. Jelikož se žádným způsobem nepodařilo vniknout do bytu, velitel zásahu vyžádal pomoc naší plošiny a provedli vnikutí do bytu přes pootevřené okno. V bytě nalezena osoba. Spolupráce s HZS PS Tišnov, PČR Kuřim, ZZS JmK. Výjezd ze základny 8:12  FOTO ZDE 

14.16.5. - požár - Drásov, Na Stráži - CAS 25 Tatra 815, jednotka byla povolána k požáru unimobuňky u obce Drásov. Po příjezdu již zasahovala stanice Tišnov. Jednotka byla ponechána v záloze a následně odeslána na základnu. Spolupráce s HZS PS Tišnov, JSDH Tišnov, JSDH Drásov, PČR. Výjezd ze základny 16:47

13. 14.5. - technická pomoc - Kuřim, Podhoří - DA 12 Daewoo Avia 1+6, jednotka vyleja na ulici Podhoří k sesuvu kamení na dvůr domku. Při pády kamení se naštěstí nikomu nic nestalo. Pád částečně poniči i dům. Na místo byl povolán statik, aby prověřil statiku. Následně doporučil, aby občané prozatím nepoužívali části domu. Spolupráce HZS PS Tišnov, PS Prřehrada, PČR, statik.

12. 30.4. - planý poplach - Kuřim,Zámecká - CAS 25 Tatra 815 1+5, jednotka byla povolána k požáru keří na ulici Zámecká v Kuřimi. po příjezdu na místo a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o neohlášené pálení, které je pod dohledem osoby. Ta byla poučena jak hlásit takové pálení a jednotky se vrítily zpět na základny. Spolupráce s HZS PS Tišnov. Výjezd ze základny 18:03

11. 26.4. - požár - Moravské Knínice - CAS 25Tatra 815 1+4, DA 12 Daewoo Avia 1+3, jednotka byla povolána k podezřelému kouři v zemědělském družstvu. Bylo zjištěno , že se jedná o nedovolené pálení a hoří vrak auta. Na místo přijela jednotka Tišnov, natáhla jeden proud "C" a provedla uhašení vraku. Ostatní jednotky se vrátily zpět na základnu. Spolupráce s HZS PS Brno-Přehrada, PS Tišnov, PČR. Výjezd ze základny 21:14

10. 20.4. - požár - Kuřim - CAS 25 Tatra 815 1+3, jednotka byla povolána k požáru železničního náspu za rybníkem Srpek. Jednalo se o požár trávy cca10x40m. Byl nasazen 1 "C" proud a následně po příjezdu PS Tišnov druhý. Po příjezdu HZSp SŽDC bylo místo předáno této jednotce a naše jednotka se vrátila zpět na základnu. Spolupráce HZS PS Tišnov, HZSp SŽDC Brno, PČR Kuřim. výjezd ze základny 11:18

9. 9.4. - požár Kuřim- CAS 25 Tatra 815, DA 12 Daewoo Avia , jednotka vyjela k požáru polního, lesního porostu mezi Kuřimí a Čebínem.Po příjezdu a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o požár polního porostu a lesního porostu pod čebínksým kopcem. cca 50x100m Jednotka nasadila vedení "B" s rozdlovačem a 2"C" proudy od rozdělovače. Následně by vytvořen další proud "C" jednotkou HZS PS Tišnov. Po dohašení ohnisek se jednotky vrátily zpět na základny. Spolupráce s HZS PS Tišnov. výjezd ze základny 13:30

8. 1.4. - požár - Kuřim, nám.Osvobození - CAS 25 Tatra 815, DA 12 Daewoo Avia, jednotka byla povolána k požáru nízké budovy na náměstí Osvobození v Kuřimi u domu kultůry. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár stánku na vietnamské tržnici. Jednalo se o zahoření listí na střeše při svařování konstrukce. Po uhašení bylo provedeno rozebrání střechy. Spolupráce s HZS PS Tišnov, PS Přehrada, PS Lidická, PČR Kuřim.

7. 29.3. - požár - Kuřim, Wolkerova - CAS 25 Tatra 815 1+3, DA 12 Daewoo Avia 1+1. jednotka vyjela k požáru železničního náspu pod ulicí Wolkerova v Kuřimi. Jednalo se o starou vlečku do areálu TOS Kuřim. Byl nasazen jeden proud"C" a následně po příjezdu PS Tišnov druhý proud "C". Po uhašení se jednotky vrátily zpět na základnu. Spolupráce s HZS PS Tišnov, PS Přehrada, HZSp SŽCD Brno, PČR Kuřim. výjezd ze základny 11:05

6. 19.3. - požár - Kuřim, ul.Wolkerova - CAS 25 Tatra 815 1+5, DA 12 Daewoo Avia 1+2, jednotka byla povolána k požáru lesního - polního porostu na ulici Wolkerova v Kuřimi. po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár železničního náspu. Byl nasazen jeden "C" proud a následně vysokotlak z avie. Po likvidaci se jednotka vrátila  zpět na základnu. Spolupráce HZS PS Tišnov, PS Přehrada, PČR Kuřim. Výjezd ze základny 13:10

5. 19.2. - technická pomoc - Kuřim - Jungmannova - PVP 27 Tatra 148  1+2- jednotka vyjela na žádost starosty obce k odstranění sněhového převisu a ledu ze střechy nad vchodem do radnice. Za pomoci plošiny byl proveden úklid převisu. Místo předáno zástupsi radnice a jednotka se vrátila zpět na základnu. výjezd ze základny 12:36

4. 9.2. - požár - Kuřim - CAS 25 Tatra 815 1+3, DA 12 Daewoo Avia 1+5, jednotka byla povolána k požáru nízké budovy za kruhovým objezdem v Kuřimi. Jako první na místo vyjela jednotka s CAS, následně jednotka s DA 12. Po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o požár zahraní chatky cca 2x2m. . Byl nasazen 1 "C" proud. Jelikož byla chatka již v poslední fázy hoření, tak byla požárem uplně zničená. Dále jednotka spolu s HZS PS Tišnov prováděla rozebrání a dohašení. Následně se jednotky vrátily zpátky na zákaldny. Spolupráce s HZS PS Tišnov, CPS Lidická, PS Přehrada, PČR Kuřim. Výjezd ze základny 5:55

3. 31.1. - technická pomoc - Kuřim, ul. Legionářská (DDM Kuřim) - Tatra 148 PVP 27 1+2 PBO 734 - Jednotka byla povolána starostou obce k likvidaci rampouchů nad vchodem do Domu dětí a mládeže (DDM). Po ohlášení na KOPIS jednotka vyjela s PVP 27 T148. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu byla technika ustavena a jednotka provedla shození rampouchů na zem. Po shození jednotka provedla úklid chodníku. Místo zásahu bylo předáno zástupci města panu Sukalovskému a jednotka se vrátila zpátky na základnu.Výjezd ze základny 8:31

2. 28.1. technická pomoc - Kuřim, nám. Osvobození(objekt tržnice) - Tatra 148 PVP 27 1+2 PBO 734 -Jednotka byla požádána starostou města Kuřimi o technický zásah, kdy za Kulturním domem se ve výšce uvolnil reklamní panel a hrozil pádem na procházející obyvatele. Po ohlášení na KOPIS HZS JmK jednotka vyjela na místo s PVP 27. Po provedeném průzkumu jednotka za použití plošiny a nářadí panel odstranila. Po té se vrátila zpět na základnu.1.
 
1. 11.1. technická pomoc - Kuřim, křižovatka Mor. Knínice,Jinačovice - CAS 25 Tatra 815 1+3 PBO 731, DA 12 Daewoo Avia PBO 732, jednotka byla povolána k dopravní nehodě. Po příjezdu a následném průzkumu bylo zjištěno, že jedná o automobil v potoce. Osoby bez zranění a mimo vůz. Jednotka povolala jeřáb z PS Lidická. Po příjezdu PS Tišnov byla vytvořena norná stěna na potoce, pro případný únik provozních kapalin. Po vytažení se jednotka vrátila zpět na základnu. Spolupráce HZS PS Tišnov, PS Lidická, Policie ČR. Výjezd ze základny 8:15
TOPlist