aktualizováno: 07.05.2018 15:02:48

JEDNOTKA HASIČŮ MĚSTA KUŘIM

Zásahy 11

VarujemeVas.cz

Zásahy 2011

image

26. 25.9. - požár - Lelekovice - CAS 24 Tatra 815, DA 12 Daewoo Avia, jednotka vyjela k nahlášenému požáru kůlny. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o požár RD. Spolupráce HZS PS Lidická, JSDH Lelekovice, JSDH Vranov. 15:39

25. 26.8. - požár - Újezd u Černé Hory - CAS 24 Tatra 815, jednotka byla povolána k požáru trávy u kostela v obci Újezd u Černé Hory. Po příjezdu na místo zásahu prováděly hasební práce občané pomocí lopat. Naše jednotka provedla prolití požářiště z CAS a po příjezdu PS Blansko předala velení. Po dohašení se všechny jednotky vrátily na záklasny. Spolupráce HZS PS Blansko, JSDH Lipůvka, JSDH Černá Hora, ZPP

24. 17.8. - planý poplach - Mor. Kninice - CAS 24 Tatra 815, DA 12 Daewoo Avia, jednotka byla povolna k požáru v obci Mor. Kninice. Po výjezdu byla odvolána operačním střediskem zpět. Oba vozy zůstaly na základně v pohotovosti pro případ znovu povolání. Jednotka Tišnov provedla průzkum a telefonicky ohlásila, že se jedná o planý poplach.

23. 10.8. - požár - Lelekovice - CAS 24 Tatra 815, DA 12 Daewoo Avia, jednotka byla povolána k požáru skládky v obci Lelekovice. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár chaty a přístřešků okolo. Velitel zásahu rozhodl o vyhlášení druhého stupně požárního poplacu. Naše jednotka se podílela na hasebních prace a zasahovala v dýchací technice. Spolupráce s HZS PS Tišnov, PS Lidická, PS Přehrada, JSDH Lelekovice, JSDH Vranov, ZPP, PČR. 12:08

22. 5.8. - technická pomoc - Lelekovice - DA 12 Daewoo Avia 1+4, jednotka byla vyslána k likvodaci obtížného hmyzu v obci Lelekovice. Po průzkumu byl nasazen vysavač a sprej na likvidaci hmyzu. 10:48

21. 9.7. - požár - Lomnička - CAS 24 Tatra 815 5+1, DA 12 Daewoo Avia 1+2, jednotka byla povolána k požáru polního lesního porostu u obce Lomnička. Po příjezdu na místo bylo zjištěno několik ohnisek v poli s ječmenem. Na hašení byl použit proud "C" a lafetová proudnice. Spolupráce s jednotkami HZS PS Tišnov, PS Přehrada, JSDH Tišnov, JSDH Lomnička, JSDH Brumov, JSDH Tišnov, JSDH Drásov, ZPP. 14:10

20. 7.7. - požár - Čebín - CAS 24 Tatra 815 5+1, DA 12 Daewoo Avia 1+5, jednotka byla povolána k požáru v obci Chudčice. Po příjezdu do obce Chudčice bylo zjištěno, že se jedná o požár mezi obcemi Čebín a Chudčice. Jednalo se o požár stohu v katastru obce Čebín. Jednotka z CAS prováděla obranu před rozšířením na okolní pole. Po příjezdu těžké techniky bylo provedeno rozhrnutí stohu. U stohu zůstala jednotka z Čebína na dohlídání a ostatní jednotky se vrátily na základny. Spolupráce s jednotkami HZS Ps Tišnovm, JSDH Čebín, JSDH Sentice, JSDH Drásov, JSDH Veverská Bítýška, PČR Kuřim, ZPP. 23:30

19. 18.6. - planý poplach - Kuřim - CAS 24 Tatra 815, jednotka byla povolána k požáru skládky na výjezdu z města směr Lipůvka. Po příjezdu na místo aprovedeném průzkumu, bylo zjištěno, že se jedná o neohlášené pálení na zahradě. Majitel byl poučen a jednotka se vrátila na základnu. Spolupráce s HZS PS Tišnov 10:24

18. 17.6. - záchrana osob a zvířat z výšky - Kuřim, Nádražní - AP 27 1+2, jednotka byla občany města upozorněna na ženu, která je na stromě v místním parku u nádraží a nemůže dolů. Po ohlášení na KOPIS vyjela na místo plošina. Po provedeném průzkumu byla ustavena plošina a žena byla zachráněna i s kočkou. Kočka byl důvod, který dostal ženu na strom. Na místo se dostavila jednotka Tišnov. Jednotky se vrátily zpět na základny. 18:16

17. 14.6. - požár - Kuřim, Blanenská - CAS 24 Tatra 815, DA 12 Daewoo Avia, jednotka byla povolána k požáru automobilu v areálu firmy Kampos Kuřim. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár dodávky v motorovém prostoru. Na hašení byl použit vysokotlak se smáčedlem. Dále byly ochlazovány vedle stojící auta. Na místo se dostavila jednotka PS Tišnov. Bylo provedeno konečné ohledání automobilu a jednotky se vrátily na základny. Spoluprác s HZS PS Tišnov, PČR Kuřim. 17:25  VIDEO

16. 22.5. - planý poplach - Kuřim, Zahradní - CAS 24 Tatra 815, jednotka byla vyslána k požáru popelnice. Po ohlášení výjezdu operační důstojník stáhl jednotku zpět na základnu, že se jedná o planý poplach. 1:47hod.

15. 14.5. - požár - Kuřim, nám.Osvobození - CAS 24 Tatra 815, jednotka byla vyslána k požáru kontejneru na nám. Osvobození. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár celého plastového kontejneru na papír. Na hašení byl použit vysokotlak. Spolupráce s HZS PS Tišnov, PČR Kuřim. 21:52

14. 9.5. - požár - Kuřim, OD Lidl - CAS 24 Tatra 815, jednotka byla vyslána k podezřelému kouři u OD Lidl. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár popelníku u vchodu do obchodu. Byl použit vysokotlak na uhašení. Po příjezdu stanice Tišnov se obě jednotky vrátily na základny. Spolupráce s HZS PS Tišnov. 5:36

13. 10.4. - požár - Kuřim, Dušínova - CAS 24 Tatra 815 , jednotka byla povolána k požáru trávy na ulici Dušínova. Jednalo se požár trávy o rozloze cca 5x10 metrů. Na hašení byly použity 2 "C" proudy. Spolupráce s HZS PS Tišnov, PČR Kuřim 19:10

12. 8.4. - technická pomoc - Kuřim, Jungmannova - DA 12 Daewoo Avia, jednotka byla vyslána k zajištění okna, které hrozilo pádem. Jednalo se o okno s rozbitým sklem ve třetím patře. Pomocí žebříku bylo vniknuto do bytu a okno zajištěno. Vše probíhalo za přítomnosti PČR Kuřim. Spolupráce s HZS PS Tišnov, PČR Kuřim. 19:57

11. 31.3. - požár - Březina - CAS 24 Tatra 815, DA 12 Daewoo Avia, PVP 27 Tatra 148, jednotka byla povolána k požáru kravína v obci Březina u Tišnova. Byl nahlášen požár kravína se zemědělskou technikou, svařovací soupravou a cisternou s PHM. Následně byl vyhlášen II.stupeň požárního poplachu. Naše jednotka vyjela se všemi zásahovými automobily. Po příjezdu na místo bylo velitelem určeno, že jendotky zůstanou v záloze jelikož se naštěstí požár nerozšířil na budovu. Zasahovaly již jednotky Březina a Tišnov. V kravíně požár poničil pouze dva traktory. Následně se jednotky vrátily na základny. Spolupráce s HZS PS Tišnov, PS Lidická, JSDH Březina, JSDH Tišnov, JSDH Drásov, JSDH Dolní Loučky, JSDH Lomnička, JSDH Veverská Bítýška, ZZS, PČR. 18:22

10. 30.3. - požár - ChudčiceCAS 24 Tatra 815, DA 12 Daewoo Avie , jednotka byla povolána k požáru trávy v obci Chudčice za hřbitovem. Po příjezdu již na místě byla stanice HZS Tišnov. K hašení byly použity 2 "C"proudy. Naše CAS doplňovala Tišnovskou cisternu. Pro vodu jezdila k hydrantu u místního obchodu. Spolupráce HZS PS Tišnov. Výjezd 12:05  video

9. 30. 3. - Požár - Kuřim - CAS 24 Tatra 815 , jendotka byla povolána k požáru zahradní chatku na okraji města. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach.

8. 28.3. - požár - Chudčice - CAS 24 Tatra 815 1+4, DA 12 Daewoo Avia 1+4, jednotka byla povolána k požáru trávy v obci Chudčice. Po příjezdu do Chudčic byl viděn požár u fotbalového hřiště. Po spojení s velitelem zásahu PS Tišnov, bylo zjištěno, že PS Tišnov zasahuje u jiného požáru. Naše jednotka i jednotka PS Tišnov provedla likvidace obou požáru a následně se vrátily na základny. Spolupráce s HZS PS Tišnov. Výjezd ze základny 18:58

7. 28.3. - požár - Kuřim - CAS 24 Tatra 815 1+5, jednotka byla povolána k požáru trávy u u garáží pod ulici Husova. Po přjezdu na místo bylo zjištěno, že požářiště již jen doutná. Byl použit vysokotlak na dohašení a jednotka se vrátila zpět na základnu. Výjezd ze základny 14:40

6. 27.3. - požár - Dolní Loučky - Tišnov - CAS 24 Tatra 815, DA 12 Daewoo Avia, jednotka byla povolána k požáru železničního náspu mezi obcemi Dolní Loučky, Tišnov. Jednotka s CAS zasahovala na 32 kilometru trati. Jelikož k požářišti byl špatný přístup, jednotka použila 100m hadic, které musela protáhnout pod koleje. Po likvidaci požáru byla jednotka odeslána na základnu. Jednotka v DA byla na místě zásahu v záloze. Spolupráce s HZS PS Tišnov, HZSp SŽDC Brno, JSDH Tišnov, JSDH Drásov, JSDH Dolní Loučky. Výjezd ze základny 10:15

5. 5.3.záchrana osob - Kuřim - CAS 24 Tatra 815, DA 12 Daewoo Avia, jednotka byla povolána k záchraně osoby, která se propadla na rybníku Srpek. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o muže, který se propadl ledem asi v prostřed rybníka. Osoba byla při vědomí. Na záchranu byl použit nastavovací žebřík, po kterém se jeden člen plazil až k místu propadu. Osoba byla vytažena značně podchlazená. Bylo provedeno ošetření přivolanou ZZS a odvezení do nemocnice. Spolupráce s HZS PS Tišnov, PČR Kuřim 17:22

4. 3.3. - požár - Rozdrojovice - CAS 24 Tatra 815, DA 12 Daewoo Avia, jednotka byla povolána k požáru nízké budovy v obci Rozdrojovice. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o požár chaty. Chata byla ve čtvrté fázi hoření. Byly nasazeny 3 proudy"C" a zásah byl prováděn v IDP. Zásah se obešel bez zranění. Požár se podařilo lokalizovat asi za 30 minut a následné rozebírání konstrukcí pokračovalo asi 3 hodiny. Spolpráce s HZS PS Lidická, PS BVV, PS Přehrada, JSDH Brno-Komín. - 20:24

3. 28.2. - monitoring - Kuřim - CAS 24 Tatra 815 1+1, jednotka jela na žádost starosty města hlídat pálení dřevin. Pálení prováděli zaměstnanaci města. Po ukončení pálení provedla jednotka prolití místa pálení, aby se zabránilo znovu rozhoření.

2. 13.2. - požár - Mor. Knínice - CAS Tatra 815, DA 12 Daewoo Avie, jednotka vyjela k nahlášenémo požáru travnatého porostu na zahradě rodinného domu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že majitel domu provedl likvidaci sám. Jednotky nemusely proto zasahovat a vrátily se zpět na základny. Spolupráce HZS PS Tišnov  - 16:34

1. 1.1. - monitoring - Kuřim  - DA 12 Daewoo Avie, jednotka prováděla zajištění Novoročního ohňostroje na žádost starosty města.

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist