aktualizováno: 07.05.2018 15:02:48

JEDNOTKA HASIČŮ MĚSTA KUŘIM

Zásahy 14

VarujemeVas.cz

Vítejte na stránce hasicikurim.websnadno.cz v sekci Zásahy 14

Úpravu tohoto bloku zahájíte dvojklikem...

14. 24.5. technická pomoc - Kuřim, U Stadionu - DA 12 Daewoo Avia, PVP 27 Tatra 148 - jednotka byla vyslána k likidaci bodavého hmyzu ve výšce 7m nad parkovištěm. Za pomocí plošiny a vybavení na odchyd hmyzu byl roj zneškodněn.

13. 21.5 technická pomoc - Kuřim, Popkova - CAS Tatra 815, DA 12 Daewoo Avie - jednotka byla vyslána k otevření bytu, kde se nachází osoba v ohrožení života.  Po otevření bytu byl majitel nalezen a předán ZZS.

12.21.5. technick pomoc -Kuřim, Zahradní -  CAS Tatra 815 - jednotka byla vyslána k otevření bytu v domě s pečovatelskou službou. Byt otevřen. Na místě osoba bez známek života. 

11. 21.5. technická pomoc -Kuřim, Nádražní - CAS Tatra 815, PVP 27 Tatra 148 - jednotka byla povolána k otevření bytu v panelovém domě. Majitel voval o pomoc. Jednotka spolu s PS Přehrada byt otevřela a poskytovala první pomoc do příjezdu ZZS.

10. 7.5. požár - Kuřim, Tišnovská - CAS Tatra 815 - jednotka byla povolána k požáru OA opel. Po příjezdu byl použit vysokotlak na hašení se smáčedlem.

9. 30.4. technická pomoc- Kuřim, Vojtova - CAS Tatra 815, DA 12 Daewoo Avie - jednotka byla povolána otevření prostor kde se nacházely osoby. Po otevření a vniknutí do domu bylo zjištěno, že osoby jsou v pořádku.

8. 21.4. požár - Kuřim, Zborovská - CAS Tatra 815, DA 12 Daewoo Avia, PVP 27 Tatra 148 - jednotka byla povolána k zápachu kouře v bytovém domě. Po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že z jednoho z bytů vychází zápach. Byt byl otevřen. Nalezena konvice na sporáku. Hasiči provedli přirozené odvětrání.

7. 11.4. požár - Kuřim, Tř. kap. Jaroše - CAS Tatra 815, DA 12 Daewoo Avie - jednotka byla vyslána k požáru krmy v domě. po příjezdu bylo zjištěno, že karma byla uhašena a vypnut přívod plynu. Jednotka provedla odvětrání a vrátila se na základnu.

6. 27.3. technocká pomoc - Kuřim, Zahradní - CAS Tatra 815, DA 12 Daewoo Avie - jendotka byla vyslána k záchraně osoby z výšky. Po příjezdu bylo zjištěno, že na střeše leží muž bez známek života. Jednotka prováděla  KPR a čekala příjezd ZZS. 

5. 25.3. požár - Kuřim, Tišnovská - CAS Tatra 815, DA 12 Daewoo Avie - jednotka byla vyslána k požáru rozvaděče. Po příjezdu byl rozvaděč již uhašen majitelem pomocí PHP. Jednotka vyčkala na příjezd PS Přehrada a EON.

4. 16.3. technická pomoc - Kuřim, Školní - CAS Tatra 815, DA 12 Daewoo Avie, PVP 27 Tatra 148 - jednotka byla povolána k utřženému komínu vlivem nárazového větru. Po ustavení plošiny a provedení prlůzkumu bylo rozhodnuto, že utžená část komínu se sundá. Práci kompikoval silný vítr. 

3. 13.3. požár - Česká - CAS Tatra 815 - jednotka byla vyslána k požáru louky u obce Česká. Po příjezdu již na místě JSDH Lelekovice. Jednotka nezasahovala jednalo se o požár malého rozsahu.

2. 3.2. požár - Kuřim. Tišnovská - CAS Tatra 815, DA 12 Daewoo Avie - jednotka byla vyslána k požáru střechy v areálu bývalého JZD. Po příjezdu na místo a provedeném průzlumu bylo zjištěno, že se jedná o pálení většího množství větví. Jednotka vyčkala na příjezd PS Tišnov. Jednalo se o planný poplach.

1. 5.1.požár - Kuřim, Vojtova- CAS Tatra 815, DA 12 Daewoo Avie - jednotka byla vyslána k požáru karmy. Karma byla uhašena majitelem sousedního domu

TOPlist